Staff mynd

Kvalitetsstyringssystem

ISO 9001:2008


Mannvit er sertifisert i henhold til kvalitetsstyringssystemet ISO 9001:2008. 

ISO 9001:2008
Staff mynd

Miljøstandard

ISO 14001:2004


Mannvit er sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001:2004. 

ISO 14001:2004
Staff mynd

Administrasjonssystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

OHSAS 18001:2007

Mannvit er sertifisert i henhold til helse- og sikkerhetsstandarden OHSAS 18001:2007. 

OHSAS 18001:2007

Mannvits styringssystem

Mannvit driver et integrert styringssystem basert på kontinuerlige forbedringer.  Det dekker Mannvits aktiviteter i kjerneområdene industri, energi og infrastruktur, inkludert funksjonell støtte og støttetjenester.  Sertifiseringsinstansen er BSI, som utfører tilsyn av styringssystemet to ganger i året.